Friday / 105,876 notes / reblog
Thursday / 46,279 notes / reblog
Thursday / 1,859 notes / reblog
Thursday / 66,492 notes / reblog
Thursday / 709,130 notes / reblog
Thursday / 648,827 notes / reblog
Thursday / 2,982 notes / reblog
miss-fufo:

kimkardashianfashionstyle:

March 12, 2014 - Kim Kardashian & Kylie Jenner shopping in Miami.

X
Thursday / 17,114 notes / reblog
Thursday / 93,901 notes / reblog
Thursday / 5,840 notes / reblog
Thursday / 133,745 notes / reblog
Thursday / 28,783 notes / reblog
Thursday / 2,294 notes / reblog
Thursday / 51,884 notes / reblog

oknope:

people who think i’m attractive:

  1. my mom
  2. nobody
  3. nobody
  4. no one 

(via revogues)